dr. Arvid van Dam

dr. Arvid van Dam

  • Onderzoeker
  • 030-6069508
  • arvid.van.dam@kwrwater.nl
  • 06-25255496

Arvid van Dam is onderzoeker in het team Innovatie & Valorisatie. Als antropoloog is hij geïnteresseerd in de spanningen en mogelijkheden die ontstaan tussen verschillende stakeholders bij maatschappelijke vraagstukken. Bij KWR houdt hij zich dan ook bezig met stakeholder engagement, het implementeren van conceptkennis, co-creatie, en het ontwikkelen van tools om de impact van onderzoek te vergroten. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek en maakt veel gebruik van interviews, observatie, en focusgroepen. Arvid promoveerde aan de Universiteit van Leeds (UK) op etnografisch onderzoek naar waterschaarste, innovatie, en ruimtelijke ontwikkeling in Spanje. Tijdens zijn promotie was hij visiting fellow aan het Rachel Carson Center in München. Na zijn promotie coördineerde hij als onderzoeker aan de Universiteit van Bonn (DE) een interdisciplinair project over innovatie in milieubeheer en veehouderij in zuidelijk Afrika. Eerder deed hij onderzoek in Argentinië (onder oorlogsveteranen) en Sri Lanka (over wederopbouw na natuurrampen).