dr. Miina Yanagihara

dr. Miina Yanagihara

  • Gast
  • 030-6069511
  • miina.yanagihara@kwrwater.nl

Miina Yanagihara is onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Haar onderzoeksinteresses liggen bij de interpretatie van biologische reacties voor de beoordeling en het beheersen van risico’s van chemicaliën in het watermilieu. Bij KWR is ze vanuit haar expertise op het gebied van ecotoxicologie betrokken bij projecten om een methode te ontwikkelen om chemicaliën te prioriteren op basis van verschillende bioassayresultaten.
Ze promoveerde aan de Universiteit van Tokyo in Japan. In haar promotieonderzoek ontwikkelde ze een tool om de toxische effecten van chemicaliën op bodemorganismen te beoordelen door middel van een metabolomische benadering. Ze voegde zich in april 2021 bij het team als gastonderzoeker bij KWR om een project uit te voeren dat werd gefinancierd door de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Cross-border Postdoctoral Fellowship.