Christos Michalopoulos

Christos Michalopoulos

  • PhD candidate
  • 030-6069632
  • christos.michalopoulos@kwrwater.nl
  • 06-54294093

Christos Michalopoulos is wetenschappelijk onderzoeker in het Hydroinformatica-team. Hij heeft een master in Civiele Techniek met een specialisatie in Waterbouwkunde en Watervoorraden van de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA). Voor zijn eindonderzoek voerde hij een uitgebreide evaluatie uit van verschillende machine learning-algoritmen om het waterverbruik op middellange termijn te voorspellen. Voordat hij bij KWR kwam, deed Christos ervaring op bij grootschalige bouwprojecten als bouwkundig ingenieur, waarbij hij zich richtte op de aanleg van uitgebreide water- en rioleringssystemen. Bij KWR is hij momenteel betrokken bij het Smart Water Futures-project, een initiatief gefinancierd met een ERC Synergy Grant. Het primaire doel van het project is het ontwerpen van de volgende generatie intelligente stedelijke drinkwatersystemen. In zijn rol binnen het Smart Water Futures-project richt Christos zich op het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie modellen die in staat zijn om de meest onzekere gevallen voor het ontwerp van waternetwerken te voorspellen. Daarnaast promoveert hij op hetzelfde onderwerp.