drs. Camiel Aggenbach

drs. Camiel Aggenbach

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069553
  • camiel.aggenbach@kwrwater.nl
  • 06-22379320

Camiel Aggenbach is een ecoloog met 30 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur aan herstel en beheer van ecosystemen en hun biodiversiteit. Zijn expertise ligt op te terrein van vernatting van venen, herstel van kustduingebieden en atmosferische stikstofdepositie. Zijn onderzoek is gericht op de interactie van waterhuishouding, hydrogeochemie, bodemontwikkeling en vegetatie en wordt uitgevoerd in diverse onderzoeksprogramma’s en voor tal van natuurbeheerorganisaties en overheidsinstanties. Voor onderzoek in venen en kustduinen werkt hij samen met universiteiten en kennisinstellingen in Europa. Als gastmedewerker is hij verbonden met de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van Universiteit Antwerpen. Camiel is lid van het expertteam Beekdallandschap van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).