Erika Marseille MSc

Erika Marseille MSc

  • CFO/Manager Corporate Services
  • 030-6069587
  • erika.marseille@kwrwater.nl

Erika Marseille is sinds 1 juni 2024 CFO van KWR. Zij is lid van het managementteam en verantwoordelijk voor de financiën en de ondersteunende diensten.
Erika is bedrijfseconoom, registeraccountant en jurist. Zij is opgeleid als registeraccountant bij KPMG. Van 2014 tot en met 2022 was ze lid van de Raad van Commissarissen van KWR en voorzitter van de Audit Commissie. De afgelopen tien jaar was zij zelfstandige en werkte ze als toezichthouder, onderzoeker of bindend adviseur, vaak op verzoek van rechterlijke instanties. Daarvoor was ze bij AkzoNobel verantwoordelijk voor interne en externe financiële verslaggeving.
Zij heeft vele rollen bij goede doelen organisaties vervuld, doorgaans als penningmeester, bij o.a. Amnesty International (mensenrechten), Movies that Matter (films over mensenrechten) en het CBF (toezichthouder op de goede doelen). Op dit moment is zij bestuurslid van de Vereniging voor Jaarrekeningenrecht en penningmeester van Penal Reform International (humanisering van het gevangeniswezen wereldwijd), de Anton de Kom stichting (koloniaal verleden), de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname (Surinaamse rechtstaat) en Raam op Rusland (onafhankelijk journalistiek platform over Rusland en ommelanden). Zij heeft regelmatig gepubliceerd in boeken en vakbladen over jaarrekeningenrecht.