dr. Renske Hoondert

dr. Renske Hoondert

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069709
  • renske.hoondert@kwrwater.nl
  • 06-21692814

Renske Hoondert werkt als onderzoeker en projectmanager in de groep Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Zij studeerde Biologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waarna zij in 2020 aan diezelfde universiteit promoveerde op het modelleren van het chemisch gedrag en de ecotoxicologische effecten van persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) in het Arctisch milieu. Daarna heeft ze als statistiekdocent en docent academische vaardigheden en programmeren in R gewerkt bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Bij KWR is Renske betrokken bij diverse projecten op het gebied van data-analyse en (het modelleren van) chemisch gedrag en de risicobeoordeling van verontreinigende stoffen en microplastics. Zo draagt ze onder andere bij aan projecten m.b.t. het direct voorspellen van bioassayresultaten door te kijken naar patronen in fysisch-chemische eigenschappen van stoffen door gebruik te maken van zogenaamde QSARs (Quantitative structure-activity relationships).