Josje Brouwers MSc

Josje Brouwers MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069682
  • josje.brouwers@kwrwater.nl
  • 06-54294962

Josje Brouwers is onderzoeker in het team Energie en Circulaire Systemen bij KWR. Josje heeft een bachelorsdiploma ruimtelijke ordening en een masterdiploma stedelijk milieumanagement behaald aan de Wageningen Universiteit. Tijdens haar master specialiseerde zij zich in urban system engineering, het ontwerpen van circulaire water-, energie- en materiaalstromen. Bij KWR zet ze zich in om circulariteit te bevorderen binnen verschillende onderzoeksprojecten, zoals het terugwinnen van kritische voedingsstoffen uit afvalwaterstromen en het testen van de economische potentie van groene waterstof. Ze heeft ook ervaring met klimaatadaptatie en -mitigatie via stedelijke vergroening. Voor haar masterscriptie kwantificeerde ze de impact van op de natuur gebaseerde klimaatadaptatiemaatregelen op stedelijke watersystemen.