dr. Xin Tian

dr. Xin Tian

  • Onderzoeker

Xin Tian is een onderzoeker in het team Ecohydrologie bij KWR. Zijn belangstelling en expertise als onderzoeker liggen vooral op het gebied van hydro-informatica, in het bijzonder hoe met behulp van procesoptimalisering en datawetenschap uiteenlopende problemen in watermanagement en -planning kunnen worden aangepakt. In zijn promotie-onderzoek aan de TU Delft ontwikkelde hij een nieuwe methode voor procesoptimalisering, Model Predictive Control, om de operationale processen in het Nederlandse watersysteem meteen tijdens de uitvoering ervan (‘real time’) te evalueren. Voor zijn komst naar KWR werkte hij als onderzoeker aan verschillende stedelijke waterprojecten in Nederland, Singapore en China, waarbij hij zich vooral concentreerde op machine/deep learning en flexibiliteit in de besluitvorming. Bij die werkzaamheden werden deze methodologieën verbeterd en in praktijk gebracht om steden in staat te stellen de effecten van klimaatverandering, bevolkingsgroei, enz., beter te voorspellen en te ondervangen. Xin Tian beschikt ook over uitstekende programmeervaardigheden in Matlab and Python.