Georgios Chatzistefanou MSc

Georgios Chatzistefanou MSc

  • PhD candidate
  • 030-6069718
  • alex.chatzistefanou@kwrwater.nl
  • 06-21346848

Georgios Alexandros Chatzistefanou (Alex) is wetenschappelijk onderzoeker in het Hydroinformatics-team. Hij doet onderzoek op het gebied van veerkrachtmodellering en -beoordeling, met name naar de cascade-effecten van watergerelateerde natuurlijke gevaren (bijvoorbeeld overstromingen, waterschaarste, droogte) als gevolg van klimaatverandering. In zijn werk probeert hij nieuwe hydro-informatica-benaderingen te gebruiken, zoals de ontwikkeling van digitale tweelingen en machine learning-technieken om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Alex heeft een civieltechnische achtergrond, is summa cum laude afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en heeft werkervaring opgedaan in het ontwerpen van grootschalige waterinfrastructuurprojecten als lid van een adviesbureau. Zijn ervaring uit het verleden omvat ook onderzoek op het gebied van aardbevingstechniek en veerkracht van technische systemen, een gebied waarin hij co-auteur is van wetenschappelijke publicaties. Bij KWR maakt hij deel uit van het H2020 EU-gefinancierde ARSINOE-project, dat tot doel heeft een ecosysteem te ontwikkelen voor innovatieve oplossingen voor aanpassing aan klimaatverandering, daarnaast gaat hij promoveren op basis van zijn onderzoeksactiviteiten.