dr.ir. Maria Lousada Ferreira

dr.ir. Maria Lousada Ferreira

  • Onderzoeker
  • 030-6069680
  • maria.lousada.ferreira@kwrwater.nl
  • 06-54295470

Maria is een milieutechnisch ingenieur gepromoveerd in afvalwaterzuivering. Zij streeft er in haar werk al ruim twintig jaar naar om milieubescherming te combineren met sociaaleconomische groei. Haar belangstelling gaat vooral uit naar op een veilige manier gesloten stedelijke watercycli, de ontsluiting van het enorme potentieel aan energie en grondstoffen in afvalwater, en de ontwikkeling van duurzame technologie voor de behandeling van (afval)water.
Maria is sinds 2019 verbonden aan KWR, waar ze heeft bijgedragen aan onderzoeksprojecten, advieswerk, de ontwikkeling van internationale onderzoekambities, vooral op het gebied van industriële en gemeentelijke afvalwaterzuivering, en het werk van andere groepen/initiatieven, zoals het rioolbewakingsteam.
Momenteel is zij bij KWR betrokken bij projecten voor de verwijdering van microscopisch kleine vervuilende deeltjes uit afvalwater, membraanfiltratie bij afvalwaterzuivering, hergebruik van afvalwater, en het gebruik van zonnepanelen in waterreservoirs. Maria heeft werkervaring op wetenschappelijk, industrieel en overheidsgebied. Zij is betrokken geweest bij allerlei landelijke en internationale onderzoeksprojecten op uiteenlopend gebied: membraanfiltratie van afvalwater, terugwinning van grondstoffen, hergebruik van gezuiverd afvalwater en capaciteitsontwikkeling in landen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus.
Maria begon haar carrière in Portugal nadat ze was afgestudeerd aan de faculteit van natuurwetenschappen en technologie van de Nova-universiteit in Lissabon. In Portugal was ze verbonden aan de universiteit van Beira Interior in Covilhã, het internationale (Portugees-Spaanse) park langs de rivier de Douro, en de kaasmakerij van een vereniging van biologisch werkende schapenhouders. Na dertien jaar te hebben gewerkt in Portugal kwam Maria naar Nederland, waar ze in 2011 bij de afdeling Watermanagement van de TU Delft promoveerde in een onderzoek naar ‘filtreerbaarheid en slibconcentratie in membraan-bioreactoren’. In Nederland werkte Maria bij Evides Industriewater en deed aan de TU Delft postdoctoraal onderzoek naar anaerobe membraan-bioreactoren.