Jaarbeeld 2023

 • 89
  Peer-reviewed artikelen
 • 82
  120
  Man/vrouw
 • 38
  Internationale collega's
 • 8975
  Citaties

Onze avontuurlijke zoektocht naar waterkennis

“Gedreven door de wens om verschil te maken in een duurzame wereld” – Dragan Savic, CEO

Voorwoord

Terugkijkend op 2023, voel ik een diep gevoel van dankbaarheid. Het afgelopen jaar is een opmerkelijke reis geweest voor ons allemaal bij KWR. Een reis waarbij we met veel toewijding en veerkracht hebben genavigeerd tussen de complexiteit van onderzoek en innovatie. 

Onze gezamenlijke inspanningen hebben de grenzen van kennis verlegd en diepere verbindingen gesmeed met onze nationale en internationale partners en netwerken. Dit is vooral bereikt door het gezamenlijke onderzoeksprogramma BTO dat van 2018-2023 liep, uitgevoerd door KWR in samenwerking met Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven. Successen bij het aanpakken van talrijke uitdagingen waarmee waterbeheerders worden geconfronteerd, zoals het omgaan met droogte, het afstappen van de lineaire economie, het mogelijk maken van strategisch denken, bronbescherming en diversificatie, geven mij bijzondere voldoening en een gevoel van trots.  

In de periode van 2018 tot 2023 werd Nederland bijvoorbeeld geconfronteerd met grootschalige droogte, wat leidde tot verdere strategische benadering van alternatieve waterbronnen, hergebruik en bestuur. Naast het traditionele gezamenlijke onderzoeksprogramma richtte het programma Water in de Circulaire Economie, waaraan een grote groep partners deelnam, zich op de overgang naar een duurzaam en circulair watersysteem. Onderzoekers uit verschillende teams richtten hun onderzoeksinspanningen op de verslechtering van het oppervlakte- en grondwater door een groeiend aantal zorgwekkende stoffen. Deze uitdagingen vormden niet louter obstakels, maar fungeerden als katalysatoren voor groei, die ons aanzette tot het verkennen van nieuwe horizonten, het denken buiten de gebaande paden en het ontwikkelen van impactvolle oplossingen. 

Frisse perspectieven, enthousiasme en uitmuntendheid

Ik ben vooral trots op onze beginnende onderzoekers die een cruciale rol hebben gespeeld in ons instituut. Hun frisse perspectieven, enthousiasme en bereidheid om nieuwe wegen te verkennen, verlevendigen onze wetenschappelijke gemeenschap. Het ERC Synergy-project Water Futures richt zich bijvoorbeeld op de langetermijntransitie van drinkwatersystemen, een kritisch aspect gezien de uitdagingen van klimaatverandering, bevolkingsgroei en schaarste aan hulpbronnen. Beginnende onderzoekers binnen dit project verdiepen zich in besluitvorming onder grote onzekerheid, waarbij traditionele modellen tekortschieten en alternatieve scenarios worden verkend. 

Een vroege aanwijzing voor de onderzoekskwaliteit van PhD’s is de Best Student Paper and Presentation-prijs op de 19e Internationale Computing & Control for the Water Industry Conference (Leicester, VK) die werd toegekend aan de PhD-student Lydia Tsiami. Een ander hoogtepunt van de bijdragen van early careers aan vooruitstrevend denken is het GRROW-project (Generational and Radical Rethinking of the Water Sector), dat inspirerende scenario’s voor de toekomst van de drinkwatersector heeft gegenereerd. 

Het Jaarbeeld van 2023 getuigt van de onderzoekende geest die ons allemaal bij KWR drijft. Het vertelt verhalen van ontdekking en doorzettingsvermogen, van late nachten in het laboratorium alsook in het veld, en van doorbraakmomenten die ons samenbrachten. Allereerst in de viering van 40 jaar gezamenlijk drinkwateronderzoek en alle tastbare resultaten die daaruit zijn voortgevloeid. Daarnaast, onder veel meer, een bekroond H2O-artikel dat een circulaire toekomst voor ijzerslib schetst, en de inaugurele rede aan de Universiteit van Gent door gasthoogleraar Emile Cornelissen over selectieve scheidingstechnieken. De vele voorbeelden verderop in dit Jaarbeeld spreken van het onvermoeibare werk van onze onderzoekers, wiens passie voor het willen begrijpen van het onbekende het kloppend hart vormt van ons instituut en veelvuldig heeft geleid tot individuele en collectieve successen. 

Als directeur van KWR voel ik mij vereerd om zo’n getalenteerde en toegewijde groep mensen te leiden. Hun toewijding aan uitmuntendheid inspireert me dagelijks, en hun harde werk maakt onze gedeelde visie werkelijkheid. Dit Jaarbeeld is niet zomaar een verzameling data en prestaties; het is een mozaïek van onze collectieve aspiraties en de impact die we streven te maken op de samenleving. 

Dit Jaarbeeld toont onze prestaties in 2023. We leggen verantwoording af over de reis die we samen met velenhebben afgelegdNu kijken we met hoop en ambitie vooruit naar de mogelijkheden die voor ons liggen, om te beginnen het nieuwe zesjarige collectieve onderzoeksprogramma drinkwater met de Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven. Hetzelfde geldt voor onze EU-onderzoeksactiviteiten en onze samenwerking met Watershare-partners wereldwijd. Samen zijn we niet alleen onderzoekers, wetenschappers of kennispartners. Gedreven door de wens om een verschil te maken in een duurzamere wereld voelen wij ons pioniers op een avontuurlijke zoektocht naar meer en meer waterkennis. 

Dragan Savic, CEO

Bekijk ook onze eerdere jaarbeelden: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Onze avontuurlijke zoektocht naar waterkennis

Feiten & cijfers 2023

Selectie van het nieuws uit 2023