dr. Elvio Amato

dr. Elvio Amato

  • Onderzoeker
  • 030-6069754
  • elvio.amato@kwrwater.nl
  • 06-46950231

Elvio Amato werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op de monitoring, het voorkomen en het gedrag van opkomende verontreinigingen in water. In het bijzonder richt hij zich op passieve (en actieve) bemonsteringsmethoden voor toepassingen in chemische en biologische monitoring, en gekoppeld aan non-target screeninganalyses. Elvio behaalde zijn doctoraat in de milieuchemie aan de Universiteit van Wollongong (Australië) en werkte als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (België). In de afgelopen 10 jaar heeft Elvio gewerkt aan multidisciplinaire onderzoeksprojecten gericht op toepassingen van passieve bemonstering in combinatie met ecotoxicologische methoden voor de beoordeling van de biologische beschikbaarheid van chemicaliën in aquatische ecosystemen (d.w.z. sediment en water). Zijn werk was gericht op stoffen met verschillende fysisch-chemische eigenschappen, waaronder metalen, polaire en niet-polaire organische verbindingen. Elvio is een actief lid van internationale netwerken zoals ICES en NORMAN.