Carla Grotenbreg

Carla Grotenbreg

  • Secretaresse directiesecretariaat
  • 030-6069534
  • directiesecretariaat@kwrwater.nl

Als directiesecretaresse is Carla Grotenbreg verantwoordelijk voor het uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de directeur. Zij is onderdeel van het directiesecretariaat en zorgt voor adequate ondersteuning van de directeur. Carla ondersteunt tevens de directeur van Allied Waters. Zij is een ervaren en proactieve secretaresse in hart en nieren, daadkrachtig in haar werk en een sociaal en initiatiefrijk persoon die bovendien veel plezier haalt uit haar werk.