Agenda

Agenda

Onderzoek en innovaties voor een excellente waterkwaliteit

KWR zet waterkwaliteit centraal op Vakbeurs Aqua Nederland

Evenement details

Op 13, 14 en 15 maart 2018 is KWR aanwezig op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem. In onze stand (H.111) draait het om onderzoek naar een excellente waterkwaliteit.

Elke sector vraagt om een eigen waterkwaliteit. Waterbedrijven leveren drinkwater van onberispelijke kwaliteit. Aan oppervlakte- en afvalwater worden weer andere eisen gesteld, net als aan proceswater voor de industrie. In al deze stappen van de watercyclus doen wij onderzoek samen met partners in de keten. Dit leidt regelmatig tot innovaties, zoals de in de stand aanwezige Continue Biofilm Monitor (CBM), die we samen met Milispec ontwikkelden en waarmee de vorming van biofilms in waterinstallaties in de gaten gehouden kan worden.

Continue Biofilm Monitor

Met de CBM is het mogelijk om zowel de biofilmvormende als de biomassa-accumulerende eigenschappen van water in één monitor semi-continu te bepalen. Hiermee kunnen problemen als verstopping en verslechtering van de microbiologische waterkwaliteit snel worden opgespoord en zuivering, opslag en distributie van water geoptimaliseerd worden. De samenwerking tussen KWR en Milispec is een voorbeeld van innovatief onderzoek waarmee we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.

Breed onderzoek naar waterkwaliteit

Onze onderzoekers hebben veel ervaring met kenniscoproductie: de samenwerking tussen onderzoekers en kennisgebruikers. Goed voorbeeld is de kenniscoproductie met de industriële sector de afgelopen tien jaar, en meer recent met de tuinbouwsector. In al deze samenwerkingen draait het om het meten, verbeteren en optimaliseren van de waterkwaliteit. Met waterschappen werken we aan onderzoek naar effluentbehandeling en hergebruik, met gemeenten speuren we in water naar resten van drugs, met waterbeheerders zoeken we naar bronnen van vervuiling en met de bouwsector kijken we naar het verbeteren van de waterkwaliteit in het leidingnetwerk.

Komt u ook?

Deze en vele andere projecten zijn terug te vinden in onze beursstand, in het symposium ‘Excellente waterkwaliteit in de watercyclus’ en in de presentaties van onderzoekers tijdens de Nationale Watertechnologie Week. Neem voor meer informatie contact op met Beryl Smit. Wij hopen u te ontmoeten!