ir. Frank Oesterholt

ir. Frank Oesterholt

  • Senior onderzoeker

Frank Oesterholt is senior onderzoeker en projectmanager bij het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik. Zijn specialismen liggen op het gebied van proceswaterbereiding, waterhergebruik en kringloopsluiting. Zo werkte hij voor de industrie aan onderzoek naar de ‘kritieke succesfactoren voor kringloopsluiting in de industrie’ als onderdeel van het onderzoeksprogramma voor de industrie (OPIW 52). Frank is specialist op het gebied van legionellapreventie, voornamelijk gericht op risicoanalyse en beheersplannen. Hij is onder andere auteur van het Arbo-informatieblad Legionella (AI-32) dat wordt uitgegeven door Sdu en dat zich richt op koelwater- en proceswatersystemen. Frank is lid van de Subcommissie Technieken Legionella Preventie van het Ministerie van IenM (onder de Commissie van Deskundigen Materialen en Chemicaliën), Verder is hij lid van het Landelijk Overleg Platform Legionella (LOPL). Frank is verder gespecialiseerd op het gebied van water en energie. In dat verband is hij coördinator van het Bedrijfstakonderzoek-thema Klimaatneutrale waterketen. Hij werkte in de afgelopen jaren aan onderzoek gericht op terugwinning van warmte en koude uit drinkwater en recent aan onderzoek naar de rol van de drinkwaterbedrijven in een toekomstige waterstofeconomie.