ir. Frank Oesterholt

ir. Frank Oesterholt

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069575
  • Frank.Oesterholt@kwrwater.nl
  • 06-21507897

Frank Oesterholt is senior onderzoeker en projectmanager bij het team Energie & Circulaire systemen. Zijn specialismen liggen op het gebied van proceswaterbereiding, waterhergebruik, kringloopsluiting en resource recovery. Zo werkte hij n het verleden voor een consortium van bedrijven aan onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor kringloopsluiting in de industrie. Ook is hij projectmanager van het onderzoek naar het CoRe-water concept gericht op de transitie van de bestaande RWZI naar een water- en energiefabriek in de toekomst. Frank is trekker van het onderzoek naar het power-to-protein concept gericht op productie van eiwitten met grondstoffen uit de waterketen (zie ook www.powertoprotein.eu).
Frank is specialist op het gebied van legionellapreventie, voornamelijk gericht op risicoanalyse en beheersplannen. Hij is onder andere auteur van het Arbo-informatieblad Legionella (AI-32) dat wordt uitgegeven door Sdu en dat zich richt op koelwater- en proceswatersystemen. Frank is tevens lid van het Landelijk Overleg Platform Legionella (LOPL).
Frank is verder gespecialiseerd op het gebied van water en energie. Hij werkte in de afgelopen jaren aan onderzoek gericht op terugwinning van warmte en koude uit drinkwater (TED), aan onderzoek naar de rol van de drinkwaterbedrijven in een toekomstige waterstofeconomie en hij schreef een Praktijkcode voor de berekening van klimaatneutraliteit in de drinkwatersector (PCD 11). Binnen het warmtecollectief WarmingUP (MMIP) werkt hij samen met collega’s aan het versnellen van de energietransitie met aquathermie, waaronder thermische energie uit drinkwater (TED).