Toon Costermans BBA

Toon Costermans BBA

  • Milieu- en vergunningencoördinator

In de functie van Milieu- en vergunningencoördinator heeft Toon een divers pakket van taken. Het zwaartepunt ligt bij het borgen van/en het voldoen aan de eisen uit de omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot het verbruik van water en energie, het afvoeren van water en afvalstoffen en een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast levert Toon vanuit zijn rol als KAM-functionaris een bijdrage aan het opvolgen van de bepalingen uit ISO 14001, is hij intern auditor en contactpersoon voor enkele specifieke vergunningen.