Toon Costermans BBA

Toon Costermans BBA

  • Manager Kwaliteit, ARBO en Milieu (KAM)
  • 030-6069609
  • toon.costermans@kwrwater.nl

In de functie van Milieu- en vergunningencoördinator heeft Toon een divers pakket van taken. Het zwaartepunt ligt bij het borgen van/en het voldoen aan de eisen uit de omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot het verbruik van water en energie, het afvoeren van water en afvalstoffen en een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast levert Toon vanuit zijn rol als KAM-Manager een bijdrage aan het optimaliseren van bedrijfsactiviteiten op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Hier gaat de aandacht vooral uit naar het voldoen aan de eisen die voortkomen uit ons ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd managementsysteem. Dat doet hij samen met het team van kwaliteitsfunctionarissen onder andere door het bespreken van risico’s, het creëren van draagvlak voor veiligheid en kwaliteit, het doen van verbetervoorstellen en het uitvoeren van interne audits.