Artikel

Financiële en publicatiegegevens 2015

Publicatiegegevens

Elk jaar publiceren we een groot aantal artikelen: wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften en artikelen in vakbladen. In lijn daarmee neemt ook het aantal maal dat wetenschappelijke publicaties van KWR-onderzoekers geciteerd worden door anderen, elk jaar toe.

We leveren jaarlijks een groot aantal rapporten op: binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven, maar ook buiten dit programma om en voor tal van andere opdrachtgevers. En we werken uiteraard mee aan rapportages van anderen en boeken.

delen