Nieuws

Nieuws

Ons onderzoek gaat onverminderd door & we zijn bereikbaar voor onze opdrachtgevers

Onderzoek en dienstverlening KWR gaan onverminderd door tijdens de Coronacrisis

Tijdens de Coronacrisis gaan het onderzoek en de dienstverlening van KWR door. We maken hierbij onderscheid tussen verschillende urgentieniveaus in relatie tot de drinkwatervoorziening, welke in Nederland onderdeel uitmaakt van de vitale infrastructuur (categorie A).

Calamiteiten en andere noodsituaties

Onze crisisexpertdiensten blijven te allen tijde operationeel: de Watertelefoon (24/7, voor drinkwaterbedrijven) en de beschikbaarheid van onze laboratoria voor urgente zaken.

Ook is de beschikbaarheid van onze experts gegarandeerd in geval van calamiteiten: Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), Crisis Expert Team straling en nucleair (CET-sn) en Landelijk Laboratorium Netwerk voor terroristische aanslagen (LLN-ta).

Onze laboratoria werken door

We beperken de activiteiten in ons gebouw in Nieuwegein tot het hoogstnoodzakelijke. De werkzaamheden in onze microbiologische en chemische laboratoria vinden echter doorgang. Aldaar voeren we analyses uit waarvoor geen uitstel mogelijk is. Per geval overleggen we hierover met de opdrachtgever.

We zijn bereikbaar

De onderzoekers van KWR werken vanuit huis en zijnper email of telefoon goed bereikbaar. Tot 1 juni voeren we zowel extern als intern overleg via video- of telefoonconferenties. Zodoende zetten we de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners onverminderd voort. Het gebouw van KWR is in ieder geval tot 6 april gesloten.

Vanzelfsprekend volgen we de adviezen op van de Nederlandse autoriteiten (RIVM) en houden we de ontwikkelingen in Nederland en in het buitenland nauwlettend in de gaten. Zodoende kunnen we tijdig en naar bevind van zaken handelen, in overleg met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

KWR onderzoekt Coronavirus

We hebben eind februari de drinkwaterbedrijven en Vewin laten weten dat drinkwater zeer goed beschermd is tegen alle virussen, inclusief het Coronavirus.

Vanuit onze kennis over virussen in water, weten we dat Nederlands drinkwater goed beschermd is tegen virussen waarvan bekend is dat ze via water kunnen worden overgedragen, zoals Adeno-, Noro- en Enterovirus. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden, hebben allemaal meervoudige desinfectiebarrières gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiënevoorschriften voor leidingaanleg en -werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Heb je vragen? Neem contact op!

We houden de informatie op onze website actueel. Mocht je vragen hebben of contact met ons willen opnemen, bel dan óf het centrale nummer 030-6069511 óf neem contact op met je vaste KWR-contactpersoon.

Alle medewerkers van KWR wensen jou en de dierbaren om je heen alle goeds in deze enorm lastige tijd, zowel privé alsook zakelijk.