• FAQ

Wat zijn de toekomstplannen voor bemonstering van de RWZI’s in Nederland?

We gaan door met onze routinematige bemonstering van verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland

delen