• FAQ

Wat kan op basis van bestaande kennis over vergelijkbare virussen worden gezegd over de kwetsbaarheid van SARS-CoV-2 voor verschillende desinfecteringsstappen, zoals ozon en UV?

Het is aangetoond dat ozon het SARS-coronavirus kapotmaakt. Aangezien de structuur van het nieuwe 2019-nCoV-coronavirus bijna identiek is aan die van het SARS-coronavirus, is het aannemelijk dat ozon ook zal werken bij het nieuwe coronavirus. Dit is echter nog niet onderzocht. Allerlei virusfamilies kunnen worden bestreden met ozon, zoals polio types 1 en 2, menselijke rotavirussen , norovirussen, parvovirussen, en hepatitis A, B, non-A en non-B ? om er slechts enkele te noemen. Ozon maakt een virus kapot doordat het door de eiwitmantel doordringt tot in de nucle‹nezuurkern, waardoor het virale RNA wordt beschadigd. In hogere concentraties vernietigt ozon de capside, of eiwitmantel, door oxidatie. Duan et al. (2003) hebben de stabiliteit aangetoond van het SARS-coronavirus bij mensen en in het milieu, en de kwetsbaarheid ervan voor UV-straling. Uit dit onderzoek bleek dat het virus op 8 verschillende kweekmedia en in water ongeveer gelijk waren en na 72 tot 96 uur minder actief was. Werd een virus gedurende 60 minuten blootgesteld aan UV-straling, dan werd geen enkel besmettingsgevaar meer gedetecteerd.

delen