• FAQ

Wat is bekend over de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus in oppervlaktewater?

Voor oppervlaktewater is tot nog toe slechts een beperkt aantal onderzoeken beschikbaar. Buiten de gastheer neemt de virusinfectiviteit snel af in de tijd. Daarom verwachten wij dat het virus in oppervlaktewater net zo lang actief blijft als in afvalwater of in ander water. De activiteit neemt sneller af bij hogere temperaturen of bij blootstelling aan UV-straling zoals zonlicht.

delen