• FAQ

Hoe ga je om met temperatuurveranderingen tijdens het verzamelen van gegevens, gezien het feit dat het virus gevoelig is voor temperatuur?

Het personeel van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) nam een debietafhankelijk samengesteld monster van 250 mL dat bij een constante temperatuur van 4 °C werd opgeslagen.

delen