Expertise

Resilience Management & Governance

Strategieën voor een veerkrachtige stedelijke watercyclus

KWR werkt aan kennis over en strategieën voor een veerkrachtige stedelijke watercyclus. We ontwikkelen kennis over integrale, participatieve, adaptieve en anticipatieve governance processen. We onderzoeken toekomstscenario’s voor de watercyclus, governance processen die anticiperen op de scenario’s en de responscapaciteit vergroten, en managementstrategieën en tools voor een gerichte verandering naar een veerkrachtige watercyclus.

Toekomstverkenningen

Onze experts helpen de watersector toekomstige bedreigingen en kansen te herkennen en strategisch tegemoet te treden. We signaleren en monitoren trends, ontwikkelen scenario’s en bespreken met de watersector adequate responsstrategieën. Hiermee geven we richting aan maatschappelijke ontwikkelingen in de watercyclus.

Governance in de watersector

Hoe komen we tot een governance-proces dat anticipeert op de toekomstscenario’s, risico’s reduceert, en de responscapaciteit vergroot? Die vraag staat centraal in ons onderzoek naar de sociale en bestuurlijke aspecten van samenwerking met stakeholders in de stedelijke watercyclus. We helpen bij het kiezen voor de meest effectieve vorm van samenwerking en het bepalen van de eigen strategische rol. We doen onderzoek naar participatieprocessen en betrokkenheid van burgers, zodat bijvoorbeeld waterbedrijven en waterschappen kunnen inspelen op de wensen van klanten.

Managementstrategieën en tools

We onderzoeken sturingsopties en ontwikkelen tools voor een gerichte verandering naar een veerkrachtige stedelijke watercyclus. Met hydroinformatica kwantificeren we impacts van (toekomstige) ontwikkelingen en rekenen we technische sturingsopties door. Met de City Blueprint beoordelen we de duurzaamheid van de stedelijke waterketen. De tool biedt een startpunt voor dialoog tussen de betrokken stakeholders om te komen tot de benodigde verbeteringen.

delen