dr.ir. Andrew Segrave

dr.ir. Andrew Segrave

  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager/Portfoliomanager
  • 030-6069546
  • Andrew.Segrave@kwrwater.nl
  • 06-15946475

Andrew Segrave leidt het onderzoek naar wetenschappelijke toekomstverkenning en strategieontwikkeling bij KWR en is o.a. oprichter van het platform voor gezamenlijke horizonscanning van de Nederlandse watersector (DWSI). Hij is gefascineerd door toekomstbeelden en hoe ze gedrag beïnvloeden en heeft een proefschrift geschreven over tijdsperspectief en de ‘afzienbare toekomst’; de tijdshorizon waar mensen rekening mee houden in hun beslissingen en handelingen. Andrew coördineert het onderzoek naar trends en opkomende kansen en bedreigingen voor het Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse waterbedrijven, heeft ervaring in diverse Europese projecten (bijv. SCENES, TRUST), en heeft veel samengewerkt met bijv. de International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Andrew heeft ook tien jaar ervaring met het toepassen van methoden voor het horizonscanning en strategische planning in de praktijk en is vaak te zien bij het strategisch centrum van Waternet/AGV.