dr.ir. Andrew Segrave

dr.ir. Andrew Segrave

  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager/Portfoliomanager
  • 030-6069546
  • Andrew.Segrave@kwrwater.nl
  • 06-15946475

Andrew Segrave is Portfoliomanager ‘Public Design for Water’ en leidt het wetenschappelijk onderzoek naar toekomstverkenning en strategieontwikkeling bij KWR. Hij is gefascineerd door toekomstbeelden en hoe ze gedrag beïnvloeden en heeft een proefschrift geschreven over tijdsperspectief en de ‘afzienbare toekomst’; de tijdshorizon waar mensen rekening mee houden in hun beslissingen en handelingen. Als oprichter van het platform voor gezamenlijke horizonscanning van de Nederlandse watersector (DWSI) werkt Andrew aan het vergroten van de afzienbare toekomst door middel van sociaal leren. Via de stuurgroep van het Verkennend Onderzoek naar trends in het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven zorgt Andrew voor toekomstgericht programmering van kennisagenda’s en innovatieprogramma’s. Hij adviseert daarover aan beleidsadviseurs, strategen en directies, en begeleidt scenariostudies en strategietrajecten. Op nationaal niveau werkt Andrew met de sleutelmethodologieën voor de maatschappelijke en transitievraagstukken (KEMs). Daarnaast heeft Andrew ervaring in diverse Europese projecten en hij heeft internationaal samengewerkt met bijv. de International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Onderdeel van de kennisimplementatie is het opzetten van watergerichte living labs.