project

Water Sector Intelligence

Het Water Sector Intelligence-model is een ‘strategische leeralliantie’ die organisaties helpt intelligente strategische beslissingen te nemen op basis van weloverwogen en getoetste veronderstellingen over de toekomst. Strategen, beleidsadviseurs en beslissers van partnerorganisaties krijgen een sociale leeromgeving, informatie over trends en een netwerk van deskundige collega’s.

In het kader van de toekomstverkenning wordt veel nadruk gelegd op het signaleren van nieuwe trends. Maar, de volgende stap van ‘zingeving’ is het meest uitdagend en waardevol. Zingeving is het proces waarmee we zin geven aan de verschillende trends en toekomstperspectieven die zijn geïdentificeerd.

Een strategische leeralliantie

Dutch Water Sector Intelligence (DWSI) is gericht op deze stap van zingeving en op het oproepen van heldere en mogelijke toekomstbeelden bij strategen en beleidsadviseurs. Bij DWSI wordt gebruikgemaakt van ‘deep-dive’ (denktank)-sessies om toekomstscenario’s te coproduceren en de implicaties en opties te bespreken. KWR-toekomstverkenners faciliteren dit proces door een synthese van informatie en kennis over verschillende gerelateerde trends rond een actueel thema uit te voeren en in zogeheten denktanksessies een leerproces te ontwikkelen. De denktanksessies faciliteren kennisoverdracht en co-learning, doordat participanten uit de hele watersector met een diversiteit van kennis en inzichten deelnemen. Voor de sessies worden ook vooraanstaande deskundigen van buiten de watersector uitgenodigd, omdat zij nieuwe perspectieven kunnen introduceren. In zorgvuldig op maat gemaakte groepsprocessen worden de veronderstellingen van de participant blootgelegd en getoetst, en de ontwikkeling en analyse van alternatieven gefaciliteerd om na te gaan of aanpassing nodig is. De participanten verlaten de denktanksessies met nieuwe bouwstenen voor responsstrategieën.

Stof tot nadenken

Een team van KWR-toekomstverkenners doet continu onderzoek naar trends in de context van de watersector en brengt daarover voortdurend verslag uit. Deze ‘horizonscanning’ is een essentieel onderdeel van de toekomstverkenning bij KWR. DWSI-leden hebben toegang tot de resultaten van deze verkenning via beknopte trendalerts op de DWSI-website. Het toekomstverkenningsteam participeert ook in verschillende netwerken zoals de World Future Society en het European Foresight Platform en woont conferenties bij om de belangrijkste actuele ontwikkelingen te volgen en te begrijpen. De door dit onderzoek verworven kennis wordt gebruikt voor het agenderen van de onderwerpen voor de denktanksessies en het selecteren van de beste externe deskundigen om de strategen van de watersector nieuwe inzichten te verschaffen.

DWSI helpt organisaties in de Nederlandse watersector intelligente strategische beslissingen te nemen op basis van weloverwogen en getoetste veronderstellingen. Participanten verwerven nieuwe bouwstenen voor responsstrategieën om beter op de toekomst te zijn voorbereid. DWSI blijft niet alleen onze rol als toekomstverkenningsplatform voor de Nederlandse watersector ontwikkelen, maar is ook gericht op het opzetten van een netwerk van strategische sociale leerallianties in de hele Europese watersector.

Wilt u ‘Water Sector Intelligence’ voor uw land, neem dan contact op met een van onze deskundigen.