dr. Joep van den Broeke

dr. Joep van den Broeke

  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069658
  • joep.van.den.broeke@kwrwater.nl
  • 06-11729993

Joep van den Broeke is senior onderzoeker en projectmanager in het team innovatie en valorisatie. Vanuit zijn achtergrond in technologieontwikkeling, -implementatie en -commercialisatie draagt hij bij aan het initiëren, uitvoeren en begeleiden van projecten waarin de verbinding tussen praktijk en onderzoek centraal staat. Zo is hij programmamanager ‘Water in de Circulaire Economie’ (WiCE).
WiCE is een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven en KWR waarin met partners uit de waterketen onderzoek wordt verricht in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Ook is hij projectleider van de projecten Ketenverkenner en Kennisvalorisatie die onderdeel uitmaken van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een samenwerking tussen Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten waarin kennis toepasbaar gemaakt wordt voor praktijktoepassing door waterbeheerders.
In de loop der jaren heeft Joep ook veel ervaring en expertise opgedaan op het gebied van internationale projecten, onder andere gefinancierd door de EU. Joep is gepromoveerd chemicus (Universiteit Utrecht), en heeft een achtergrond in het sensorisch meten van waterkwaliteit en implementatie van technologische oplossingen in de watersector wereldwijd. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het real-time monitoren van waterkwaliteit en smart water concepten.