project

DEMOWARE

Het vermogen van Europa om toenemende waterstress tegemoet te treden door benutting van waterhergebruik wordt door een aantal factoren beperkt; een gering publiek vertrouwen in de oplossingen, een inconsistente benadering van kosten-batenanalyse in waterhergebruik en een slechte coördinatie tussen professionals en organisaties die deze waterhergebruiksprojecten ontwerpen, toepassen en beheersen.

Het DEMOWARE initiatief corrigeert deze tekortkomingen door uitvoering van een samenwerkingsprogramma met een focus op stimulatie van innovatie en verbetering van cohesie binnen de zich ontwikkelende Europese sector van waterhergebruik. Het project heeft twee centrale ambities; verbetering van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van innovatieve oplossingen voor waterhergebruik, en de ontwikkeling van een uniforme identiteit voor professionaliteit in de Europese sector van waterhergebruik.

Focusgroep bijeenkomst over waterhergebruik met burgers van Sabadell (Spanje)

Focusgroep bijeenkomst over waterhergebruik met burgers van Sabadell (Spanje)

Governance onderzoek

DEMOWARE doet onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve technologieën en monitoring, milieu en gezondheidsrisico’s, marktkansen en toegang tot financiering, en governance voor waterhergebruik. KWR coördineert het governance onderzoek naar beleid, wet- en regelgeving en naar betrokkenheid van burgers en stakeholders. Met burgers is in focusgroep bijeenkomsten gesproken over hun perceptie ten aanzien van waterhergebruik.

Creëren van marktkansen voor waterhergebruik

DEMOWARE verbetert het (publieke) vertrouwen in waterhergebruik. Projectresultaten geven richting aan de ontwikkeling van een nieuw waterhergebruik project in de Vendée (WP6). De oprichting van een European Water Reuse Association, zorgt ervoor dat DEMOWARE kansen op de markt creëert voor Europese oplossingsgerichte leveranciers en een omgeving schept voor validatie en benchmarking van technologieën en tools. Uiteindelijk moet DEMOWARE leiden tot een toenemend vermogen om in Europa te profiteren van de veiligheid en economische voordelen van waterhergebruik, zonder de volksgezondheid en de integriteit van het milieu in gevaar te brengen.