Nieuws

“Iedereen is welkom om mee te doen met WiCE"

WiCE-programmamanagers Joep van den Broeke en Henk-Jan van Alphen aan het woord

Joep van den Broeke en Henk-Jan van Alphen (KWR) managen samen het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). Als team vullen ze elkaar mooi aan: Van den Broeke is chemicus met 15 jaar ervaring in nationaal en internationaal mkb, waar hij vooral heeft gewerkt aan sensoren voor waterkwaliteitsmetingen. Van Alphen is politicoloog en ervaren in toekomstverkenningen en scenarioplanning voor ondermeer de watersector. Bij KWR richten ze zich op de maatschappelijke opgaven rond water. En daarbij willen ze dicht bij de praktijk blijven.

Waarom vinden jullie het WiCE-programma belangrijk? Wat trekt jullie aan in water in de circulaire economie en de watertransitie?

Van den Broeke: “We moeten als samenleving een manier vinden om onze impact op de planeet te verkleinen. En zorgen dat we onze systemen zo inrichten dat we goed kunnen omgaan met de veranderingen die op ons af komen door klimaatveranderingen. Het WiCE-programma – dat sinds 2018 bestaat – helpt de watersector om samen oplossingen te vinden en zo bij te dragen aan een duurzame en veerkrachtige maatschappij. Dat is een complexe opgave die van heel diverse partijen vraagt dat ze naar elkaar luisteren en samenwerken – en vaak ligt dat nog ruim buiten hun comfortzone. Voor mij is dat het boeiendst aan WiCE: helpen die samenwerking tot stand te brengen.” Van Alphen vult aan: “Mij trekt de complexiteit van deze transitievraagstukken en de urgentie – een circulaire economie en een andere aanpak in de watersector zijn noodzaak. Het vereist een andere manier van denken, een andere manier van samenwerken en een andere manier van onderzoek doen. Het is heel inspirerend om dat samen met anderen te onderzoeken en het dan in de praktijk vorm te geven.”  

Wat willen jullie als programmamanagers bereiken?

Van Alphen: “Onze belangrijkste rol is het inhoudelijk en procesmatig vormgeven van WiCE – waar doen we onderzoek naar en hoe richten we dat onderzoek in? Daarvoor gaan we op zoek naar de behoeften in de maatschappij en vertalen die naar de juiste onderzoeksvragen. De opdrachtgevers zijn daarbij nauw betrokken en voor dat proces is samenwerking tussen en met verschillende disciplines essentieel. Zo staan we dus dicht bij de wetenschap én bij de maatschappij.” Van den Broeke: “Als programmamanager ben je de schakel tussen de opdrachtgevers – de drinkwaterbedrijven en de WiCE-Kerngroep met vertegenwoordigers van waterbedrijven die WiCE aansturen – en de onderzoekers in de projecten. We vormen zo de spil in het programma en handhaven de koers en de programmering. Zo zorgen we dat de juiste kennisvragen worden gesteld en beantwoord en dat ons onderzoek aansluit bij de behoeften van de opdrachtgevers.” Van Alphen en Van den Broeke geven binnen WiCE de watersector en andere partijen en belanghebbenden ruimte om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, want “dat is voor ons de beste manier om te werken aan oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.” 

Hoe verdelen jullie de programmamanagers-taken in de praktijk?

Van den Broeke: “Ik richt me vooral op de organisatorische aansturing en de operationele details. En natuurlijk houd ik het natuurwetenschappelijke perspectief wat sterker in de gaten. Henk-Jan richt zich meer op het strategisch en sociaal-maatschappelijk perspectief en heeft meer de helicopter view over WiCE, hij kan het WiCE-verhaal goed vertellen.”  

842409709

Video – 12:18
TED-talk Henk-Jan van Alphen: WiCE: onderzoeksprogramma, kennismakelaar en verbinder met de praktijk

Welke professionals voelen zich volgens jullie aangetrokken tot WiCE?

Van den Broeke: “WiCE trekt vooral mensen aan die bezig zijn met het grotere plaatje van de watervoorziening en met de rol van (drink)waterbedrijven in een veranderende maatschappij. Zij realiseren zich dat de grote en complexe opgaven waar we voor staan, een meer integrale manier van werken en samenwerking buiten de eigen sector vereisen. Zij zien dat we samen op zoek moeten naar oplossingen. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken – en daar staan ze niet alleen voor open, ze willen er ook actief aan meewerken.” 

WiCE richt zich sterk op de toekomst, een toekomst waar vooral jonge waterprofessionals  mee te maken krijgen. Richten jullie je ook op deze doelgroep?

“Het GRROW-project dat KWR de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, heeft een grote groep met de jonge generatie waterprofessionals bij elkaar gebracht,” zegt Van Alphen. “GRROW staat voor Generational and Radical Rethinking of the Watersector en dat is precies wat de jonge waterprofessionals samen en in dialoog met ervaren waterprofessionals hebben gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld verschillende toekomstbeelden ontworpen van de drinkwatervoorziening. Deze mensen denken dus ook op andere dan traditionele manier over de watersector na, en dat past uitstekend bij WiCE.” Van den Broeke vult aan: “Graag willen we met WiCE aansluiten bij bijeenkomsten van hun netwerk en zo hun input, behoeften en kennisvragen ophalen. Er werken trouwens bij diverse WiCE-projecten al young professionals uit de watersector mee, in het bijzonder aan de projecten waarin nagedacht wordt over de toekomst en het betrekken van stakeholders. De komende jaren willen we hun input in WiCE nog verder vergroten. Iedereen is welkom om mee te doen.”  

Ook samenwerken met WiCE?

Heb je een vraagstuk dat aansluit bij WiCE en dat je samen met partijen in en om de watersector wil oppakken? Iedereen is welkom om mee te doen. Neem contact op met Joep van den Broeke of Henk-Jan van Alphen om te verkennen wat WiCE kan betekenen.

 

Dit interview werd voor het eerst gepubliceerd in ROND Water, het WiCE-magazine over water in de circulaire economie – voorjaar 2024. 

 

delen