project

Vergelijking en gezamenlijke toepassing van lekdetectie- en lokalisatietechnieken

CALLISTO

Expert(s):
dr. Peter van Thienen, Mario Castro-Gama MSc

 • Startdatum
  01 jul 2018
 • Einddatum
  31 dec 2020
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  Dunea, Waternet, Witteveen en Bos

Lekverliezen van drinkwater uit distributiesystemen vormen wereldwijd een erkend probleem. Drinkwaterbedrijven kennen een reeks van drijfveren om deze aan te pakken. Voor Nederland lijkt met name de imago-drijfveer van belang; in het buitenland gelden ook financiële, ecologische en juridische drijfveren.

In dit project ontwikkelen we een tool voor de evaluatie en operationele toepassing van meerdere lekdetectie en -lokalisatiemethoden in combinatie. De tool wordt gevalideerd door deze toe te passen op drie gebieden met verschillende kenmerken (o.a. omvang), gebruikmakend van historische en experimentele data.

Wanneer de inzichten en de tool beschikbaar zijn kunnen de Nederlandse drinkwaterbedrijven deze inzetten om hun lekverlies te beperken. Bovendien kunnen projectpartners de kennis en tool gebruiken om de Nederlandse expertise op het vlak van lage lekverliezen in te zetten om in het buitenland het lekverlies te helpen terug te dringen. Met name deze buitenlandse markt biedt een enorm potentieel, aangezien een groot deel van de wereld worstelt met lekverliespercentages van tientallen procenten.

Typische bronnen van lekkages in waterleidingen.

 

Methoden waarmee lekkages in een waterdistributiesysteem kunnen worden gedetecteerd of gelokaliseerd. CALLISTO richt zich op model-gebaseerde datagedreven methoden.

 

Consortium.