project

Vergelijking en gezamenlijke toepassing van lekdetectie- en lokalisatietechnieken

CALLISTO

Expert(s):
dr. Lydia Vamvakeridou-Lyroudia MEng, dr. Peter van Thienen, dr. Mark Morley, Mario Castro-Gama MSc, Bram Hillebrand MSc

 • Startdatum
  01 jul 2018
 • Einddatum
  29 mrt 2020
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  Dunea, Waternet, Witteveen en Bos

Lekverliezen van drinkwater uit distributiesystemen vormen wereldwijd een erkend probleem. Drinkwaterbedrijven kennen een reeks van drijfveren om deze aan te pakken. Voor Nederland lijkt met name de imago-drijfveer van belang; in het buitenland gelden ook financiële, ecologische en juridische drijfveren.

In dit project ontwikkelen we een tool voor de evaluatie en operationele toepassing van meerdere lekdetectie en -lokalisatiemethoden in combinatie. De tool wordt gevalideerd door deze toe te passen op drie gebieden met verschillende kenmerken (o.a. omvang), gebruikmakend van historische en experimentele data.

Wanneer de inzichten en de tool beschikbaar zijn kunnen de Nederlandse drinkwaterbedrijven deze inzetten om hun lekverlies te beperken. Bovendien kunnen projectpartners de kennis en tool gebruiken om de Nederlandse expertise op het vlak van lage lekverliezen in te zetten om in het buitenland het lekverlies te helpen terug te dringen. Met name deze buitenlandse markt biedt een enorm potentieel, aangezien een groot deel van de wereld worstelt met lekverliespercentages van tientallen procenten.

Typische bronnen van lekkages in waterleidingen.

 

Dit zijn de methoden waarmee je lekkages in een waterdistributiesysteem kan detecteren of lokaliseren. CALLISTO richt zich op software gebaseerde: 1) Model-Based methoden en 2) Data Driven methoden.

 

Dit zijn de vier bedrijven van het consortium.