project

NextGen

Tijdens tien hoogwaardige, grootschalige demonstraties in Europa zal NextGen innovatieve, technologische, business- en bestuursoplossingen voor water in de circulaire economie demonstreren. Daarnaast zullen we de noodzakelijke aanpak, benodigdheden en samenwerkingen ontwikkelen om de circulaire economie over te dragen en op te schalen.

Het herstellen en hergebruiken van water, energie en materialen

De overgang naar een circulaire economie, die wordt gestimuleerd door NextGen, omvat tal van watergerelateerde hulpbronnen:

  • water: meerschalig hergebruik dat wordt ondersteund door op de natuur gebaseerde opslag, optimale managementstrategieën, geavanceerde behandelingstechnologieën, ontwikkelde ecosystemen en compacte/mobiele/schaalbare systemen;
  • energie: gecombineerd water-energiemanagement, waterzuiveringsinstallaties als energiefabrieken, warmteoverdracht met behulp van water, opslag en herstel voor aanverwante industrieën en commerciële sectoren;
  • materialen: winning van nutriënten en hergebruik, vervaardiging van nieuwe producten van afvalstromen, reconstructie en recycling van membranen om de kosten van waterhergebruik te verminderen en productie van actieve kool van slib om de kosten van het verwijderen van microverontreinigingen te minimaliseren.

Tien demonstraties

Op tien grote locaties in Europa zullen innovatieve circulaire wateroplossingen worden gedemonstreerd. De nadruk zal liggen op de omstandigheden voor succesvolle toepassing en uitbreiding.

In Nederland zullen er demonstraties worden gehouden in Westland en in de brouwerij van La Trappe. KWR werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan het sluiten van de water- en energiekringloop in de regio Westland.

lpGuFpcHE48

Er wordt een wisselwerking verwacht tussen de demonstraties, bijvoorbeeld met de gelieerde demonstratielocaties in China, India en Zuid-Korea. Belangrijke bevindingen worden gebruikt om een EU-roadmap te ontwikkelen om een bredere toepassing van circulaire oplossingen in de watersector te ondersteunen.

Werkpakketten

NextGen is georganiseerd rond tien demonstraties in zes werkpakketten. In WP1 worden de voorgestelde technologieën gedemonstreerd en in WP2 worden deze oplossingen beoordeeld op hun milieutechnische en economische prestaties. Betrokkenheid van belanghebbenden en van burgers in het uitdenken van circulaire wateroplossingen is een onderdeel van WP3. KWR is verantwoordelijk voor het opzetten van Communities of Practice om met belanghebbenden de voorgestelde technologieën in de bredere sociale en bestuurscontext te bespreken. WP4 behandelt de regelgevende en bestuursmatige (rand)voorwaarden voor circulaire watersystemen en -diensten. Al dit werk is gericht op de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en marktkansen met betrekking tot circulaire economie in WP5. Tot slot verbindt en creëert NextGen synergiën met en ondersteunt het scholing in de watersector (WP6).

H2020-project en samenwerkingen

NextGen is een vierjarig H2020-project binnen het EU-programma Water in de context van de circulaire economie (Water in the Context of the Circular Economy). Het project mobiliseert een sterk samenwerkingsverband tussen 30 waterbedrijven, industrieën, gespecialiseerde mkb’s, instituten voor toegepast onderzoek, technologieplatformen, stedelijke en regionale autoriteiten en bouwt aan een indrukwekkend portfolio van uitgevoerde onderzoeks- en innovatieprojecten, door gebruik te maken van meerdere Europese en wereldwijde netwerken om op die manier echte impact te garanderen. Diverse partners van Watershare nemen deel aan NextGen. KWR is de projectcoördinator.

Video door Jos Frijns over Nextgen ‘conditions for a circular water solution’ – November 2020:

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 776541.

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 776541