project

BlueSCities

Expert(s):
prof.dr. Kees van Leeuwen, Stef Koop PhD, dr. Gerard van den Berg

 • Startdatum
  feb 01 2015
 • Einddatum
  jan 31 2017
 • Opdrachtgever
  Europese Commissie
 • samenwerkingspartner(s)
  Montfort University, Easton Water Consulting, CTM, Iren Acqua Gas, NTUA, REDINN, Strane Innovation, JRC, TICASS, University of Istanbul, VTT

Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Aangezien veel steden kampen met droogte en overstromingen, is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpend te verbeteren. In het Smart City-beleid van de Europese Commissie ligt de focus op energie, transport en ICT. Het doel van het BlueSCities-project is om de Europese Commissie te adviseren hoe water en afval kunnen worden opgenomen om het Smart City-beleid ‘smarter’ te maken.

Binnen het BlueSCities-project is een prominente rol weggelegd voor de City Blueprint, een tool die speciaal is ontwikkeld voor beoordeling van het stedelijk waterbeheer.

Quickscan duurzaamheid stedelijke waterketen

The City Blueprint is een quickscan van de duurzaamheid van de stedelijke waterketen met 25 indicatoren, verdeeld over de 7 categorieën waterkwaliteit, huishoudelijk afval, basale waterservices, afvalwaterzuivering, infrastructuur, klimaatrobuustheid en bestuur. De indicatoren worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde van deze 25 indicatoren is de Blue City Index (BCI). Op deze wijze kan met één getal een indruk worden verkregen van de duurzaamheid in de stedelijke waterketen.

We gaan de nieuwe City Blueprint-benadering toepassen op veel steden in Europa. Inmiddels is gerapporteerd en gepubliceerd over 45 steden wereldwijd. Samen met de Amber-scan (indicatoren voor energie, transport en ICT) kan een breed beeld verkregen worden van de performance van steden. Dit gaan we doen voor in totaal 8 steden.

Blue City Index voor verschillende steden in de wereld.
Blue City Index voor verschillende steden in de wereld.

Blue City Index (BCI) voor verschillende steden in de wereld.

Sectoroverschrijdende obstakels uit de weg ruimen

BlueSCities beoogt het begrip over problemen en uitdagingen rond water en afval in steden te verbeteren, verantwoorde en juiste keuzes over noodzakelijke investeringen te onderbouwen en best practices te delen. Dit resulteert in een praktisch advies aan de Europese Commissie.

vXxQ4gDKPcU

f1ZYEJRrC_o