project

Dutch Water Sector Intelligence (DWSI)

De context van de Nederlandse watersector verandert voortdurend. Sommige veranderingen vergen flexibiliteit om adequaat op in te springen. Contextuele veranderingen brengen bovendien onverwachte kansen en bedreigingen met zich mee. Dit alles vereist proactief handelen. Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst, DWSI is hiervoor hét kennisplatform.

Platform voor toekomstverkenningen

DWSI is het platform gericht op toekomstverkenningen voor en door de gehele watersector. KWR verricht horizonscanning onderzoek en rapporteert de resultaten in trendalerts: kort en bondige beschrijvingen van specifieke ontwikkelingen en de beoogde relevantie daarvan voor de Nederlandse watersector. In denktanksessies worden met strategen uit de watersector optimale respons strategieën besproken. In de denktanksessies wordt een relevante trend toegelicht door een expert en vindt kennisoverdracht tussen de deelnemers plaats door middel van sociaal leren.

Bouwstenen voor respons strategieën en strategisch handelen

De doorvertaling van trends naar kansen en bedreigingen voor de watersector gebeurt gezamenlijk door alle deelnemende partijen aan DWSI. DWSI levert hiermee bouwstenen aan voor respons strategieën en strategisch handelen.