project

Herijking strategische koers WML

Waterbedrijf WML ziet belangrijke externe ontwikkelingen op zich af komen en wil weten wat dit betekent voor hun strategische koers.

Impact van externe ontwikkelingen in kaart brengen

Ontwikkelingen als de transitie naar de circulaire economie, waterkwaliteit onder druk en veranderende klantbehoeften hebben consequenties voor WML. Dit project onderzoekt de impact van deze externe factoren op de koers richting duurzaamheid, robuustheid en gezamenlijk handelen.

Duiden van scenario’s

KWR ontwikkelt enkele basisscenario’s, duidt deze in de context van WML en formuleert een strategische respons. De basisscenario’s worden in een workshop met een brede vertegenwoordiging van WML besproken. Daarnaast brengen we de kansen en bedreigingen in kaart.

Bouwstenen voor strategische koers

De resultaten van dit onderzoek gebruikt WML om te anticiperen op externe ontwikkelingen en hiertoe hun strategische koers te herijken.