project

Organisch keukenafval via riool

Expert(s):
ir. Julian Muñoz Sierra PhD(c) PDEng, dr.ir. Mirjam Blokker, Mario Castro-Gama MSc, Nicolien van Aalderen MSc, dr.ir. Tessa van den Brand

 • Startdatum
  05 jul 2018
 • Einddatum
  31 dec 2020
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie
 • samenwerkingspartner(s)
  Samenwerkingsregio Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland – SAF (Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland), Gemeente Leidschendam-Voorburg, Dunea, Stichting PIT, TVVL, Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), Emerson (InSinkerator)

Het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater krijgt steeds meer belangstelling. Om grondstoffenterugwinning efficiënter te maken, is het belangrijk de concentraties van grondstoffen te verhogen. Dit kan door meer organisch afval toe te voegen, en minder water. We spreken hierbij van  de “nieuwe waterketen”: via een voedselresten-vermaler komen voedselresten in het riool terecht. Samen met het geconcentreerde huishoudelijke toiletwater (ook wel zwart water genoemd) wordt dit vergist in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Onderzocht moet worden of de huidige binnenhuisriolering de afvoer van keukenafval via een vermaler aankan, want het afval mag uiteraard niet voor verstopping of voor andere ongewenste randverschijnselen en belemmeringen zorgen, zoals corrosie en/of betonrot door H2S of een toename in de methaanemissie. Terwijl effecten van voedselresten op de riolering en RWZI wel al worden onderzocht, blijft de binnenhuisriolering hierin achter. Meer aandacht hiervoor is nodig om de kansen en uitdagingen optimaal te benutten.

Variabele binnenhuisrioolconfiguratie van de experimentele opstelling.

Technologie

Naast het onderzoeken van de kans op verstoppingen en andere ongewenste effecten van het vermalen van organisch keukenafval op het riool, moet ook worden gekeken naar het waterverbruik van de voedselvermaler zelf en naar toekomstscenario’s van het effect van waterbesparende apparaten op de binnenhuisriolering. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen in de afkoppeling van regenwater in acht te nemen. Met het dikker worden van afvalwater wanneer hier vermalen organisch keukenafvalwater in zit, en geen regenwater in het riool stroomt om dit schoon te spoelen, zou dit wellicht gevolgen voor het riool kunnen hebben.

Experimentele opstelling van voedselrestenvermaler.

Uitdaging

Via literatuurstudie, laboratoriumonderzoek en met een pilotstudie ontwerp bij gebouwen (woningbouwverenigingen en VVE’s) in de gemeente Leidschendam-Voorburg, wordt in de praktijk ervaring opgedaan. Deze praktijkervaring wordt gecombineerd met SIMDEUM en met hydraulische modellen van binnenhuisriolering. Hiermee kan een algemeen beeld van de mogelijkheden van de vermaler worden verkregen. Daarnaast wordt met een LCA (Life Cycle Assessment) gekeken wat de milieuwinst is en doen we onderzoek naar het verbod op het lozen van versneden en/of vermalen afval.

Oplossing

Lab-experimenten en een pilotstudie ontwerp geven inzicht in de toepassing van een voedselvermaler en het effect hiervan op de binnenhuisriolering. Daarnaast worden andere scenario’s getest met behulp van modellen, waarmee technische richtlijnen voor de installatie van vermalers en de binnenhuisriolering kunnen worden opgesteld. Ook het formuleren van juridische richtlijnen behoort tot de resultaten van dit project.

Binnenhuisrioolsectie na een test met een hoog gehalte VET.