project

STOP-IT

De waterinfrastructuur is essentieel voor de samenleving, het welzijn en de gezondheid van mensen, maar kan in gevaar worden gebracht door fysieke bedreigingen of cyberaanvallen. Met ernstige maatschappelijke consequenties als gevolg. De voorbeelden zijn bijna dagelijks in het nieuws te lezen. Om deze dreigingen het hoofd te bieden, wordt in het STOP-IT-project door toonaangevende onderzoeksinstituten en bedrijven zoals Sintef, IWW, KWR en Atos een alle risico’s omvattend risicobeheerkader (op basis van ISO 31000) ontwikkeld voor de fysieke en cyberbescherming van kritieke waterinfrastructuur. STOP-IT staat voor Strategic, Tactical, Operational Protection of water Infrastructure against cyber-physical Threats.

Integratie van verschillende oplossingen

In de kern gaat het om de preventie, detectie, respons en mitigatie van relevante risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verschillende deeloplossingen (technologieën, hulpmiddelen en richtlijnen) worden samengebracht in een softwareplatform.

STOP-IT-oplossingen zijn enerzijds gebaseerd op rijpe technologieën die worden verbeterd door ze te combineren en in te bedden, en anderzijds op nieuwe technologieën waarvan het TRL-niveau (Technology Readiness Level) wordt verhoogd.

Demonstratie bij waterbedrijven

Het STOP-IT-project resulteert in oplossingen die worden gedemonstreerd bij een aantal nutsbedrijven, waaronder Aigües de Barcelona (Spanje), Berliner Wasserbetriebe (Duitsland), MEKOROT (Israël), Oslo VAV (Noorwegen) en De Watergroep (België), de nieuwe aandeelhouder van KWR. De demonstratieprojecten stimuleren wederzijds leren en overdracht en toepassing van kennis. STOP-IT bouwt vervolgens voort op dit stevige fundament en streeft naar grote impact door het aanbieden van praktische training, richtlijnen voor ‘best practices’, ondersteuning voor certificering, en standaardisering.

Het project bevordert ook de marktkansen voor de ontwikkelde oplossingen door gebruik te maken van het netwerk van WssTP dat een grote verscheidenheid aan stakeholders kent.

63mEV_ZEyGg

De rol van KWR

KWR is in STOP-IT verantwoordelijk voor drie zaken:

  1. Leidinggeven aan de werkzaamheden die samenhangen met het beoordelen en behandelen van cyberfysieke risico’s op strategisch en tactisch niveau.
  2. Bijdragen aan de ontwikkeling van scenario’s voor het toekomstige dreigingslandschap.
  3. Ondersteuning van het opzetten van een praktijkgemeenschap voor de bescherming van waterinfrastructuur.
kG6lekwhmJo

flag yellow low

Het project ontvangt financiering vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (grant agreement No.740610)