project

Kennisuitwisseling over de dienstverlening van de waterbedrijven aan klanten

Platform Klant & Markt

Expert(s):
ir. Jos Frijns

  • Startdatum
    01 jan 2017
  • Einddatum
    31 dec 2021
  • samenwerkingspartner(s)
    Nederlandse waterbedrijven

In Platform Klant & Markt wisselen de waterbedrijven kennis uit over de dienstverlening aan klanten. Ze informeren elkaar over ieders werkwijze en ervaringen met allerlei onderwerpen zoals facturatieprocessen, klantcommunicatie, benchmark dienstverlening, etc. Daarnaast bespreken de bedrijven nieuwe ontwikkelingen rond bijvoorbeeld afsluitbeleid en schuldhulpverlening die relevant zijn voor klantmanagement.

Het Platform Klant & Markt bestaat uit klantmanagers van alle Nederlandse waterbedrijven. KWR faciliteert de kennisuitwisseling. Elk jaar organiseren we drie bijeenkomsten, waarvan één op locatie bij een waterbedrijf.