project

Platform Klant & Markt

In Platform Klant & Markt wisselen de waterbedrijven kennis uit over de dienstverlening aan klanten. Ze informeren elkaar over ieders werkwijze en ervaringen met allerlei onderwerpen zoals facturatieprocessen, klantcommunicatie, benchmark dienstverlening, etc. Daarnaast bespreken de bedrijven nieuwe ontwikkelingen rond bijvoorbeeld afsluitbeleid en schuldhulpverlening die relevant zijn voor klantmanagement.

Het Platform Klant & Markt bestaat uit klantmanagers van alle Nederlandse waterbedrijven. KWR faciliteert de kennisuitwisseling. Elk jaar organiseren we drie bijeenkomsten, waarvan één op locatie bij een waterbedrijf.