project

Kennisactieprogramma Water

Bestuurders, onderzoekers en praktijkvernieuwers werken in het Kennisactieprogramma Water aan kennisontwikkeling over watergovernance om de transitie naar de circulaire stad van de toekomst te kunnen maken. De aanpak is wetenschappelijk gedegen en maatschappelijk gedragen, actiegericht en open voor nieuwe partners en inzichten.

Het belang van samenwerking voor een toekomstbestendige stad

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen. Het klimaat, de ecologie en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. Het bestuur van de stad, de inwoners en onderzoekers willen graag een duurzame en veerkrachtige stad die voorbereid is op de toekomst. In proefprojecten worden technische innovaties getoond, waaronder decentrale en circulaire oplossingen. Maar is deze kennis wel bruikbaar op andere plekken of in andere situaties? Wie is er straks verantwoordelijk? Zijn deze ontwikkelingen in strijd met bestaande wetgeving? Bestuurders, bewoners en wetenschappers moeten samenwerken om de stad toekomstbestendig te maken.

Actiegericht onderzoek

Het Kennisactieprogramma Water doet actiegericht onderzoek over water in de circulaire stad van de toekomst. Er is meer kennis en inzicht nodig om een gewenste evenwicht en gerichte verandering te realiseren. Aanvullend op de technische innovaties in living labs en proeftuinen anticiperen we op de toekomst van de bestuurssystemen en de ondersteunende kennisinfrastructuur in de stad. Op deze manier willen we onze steden duurzamer en veerkrachtiger maken.

209202506

Video – 01:18
Kennisactieprogramma Water: Samen vernieuwend organiseren

Ontwikkeling van het kennisactienetwerk

Het programma draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het kennisactienetwerk rondom water in de circulaire stad. Het legt nieuwe verbindingen, versterkt de bestaande relaties en stimuleert de uitwisseling van kennis in het netwerk. Parallel daaraan levert het programma nieuwe kennis over governance-strategieën, systeemveranderingen en de verdeling van risico’s. Deze kennis kunnen bestuurders, beleidsmakers en praktijkvernieuwers gebruiken om te bouwen aan de circulaire stad.

De recentste kenniswerkplaats waar praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers in gesprek gaan over de circulaire stad van de toekomst.