project

UNESCO, KWR en de Universiteit van Bath onderzoeken het stedelijk waterbeheer in 4 steden in Afrika

Door het toepassen van de City Blueprint aanpak, zullen zij de risico’s en verbeterpunten in Abidjan (Ivory Coast), Lusaka (Zambia), Lagos (Nigeria) and Nairobi (Kenya) inventariseren.

Projectomvang

Het project biedt gemeenten een instrument om hun uitdagingen op het gebied van water, afval en klimaatverandering te beoordelen, met behulp van de City Blueprint Approach. In deze tweede fase van het project, dat wordt uitgevoerd door UNESCO, KWR en de Universiteit van Bath, zullen we de methodologie toepassen om de duurzaamheid van het waterbeheer in vier Afrikaanse steden te beoordelen: Abidjan (Ivoorkust), Lusaka (Zambia), Lagos (Nigeria) en Nairobi (Kenia). Het project bestaat uit drie evaluaties: (1) het “Trends and Pressures Framework” (TPF), (2) het “City Blueprint Framework” (CBF) en (3) het “Governance Capacity Framework” (GCF). De baseline assessment wordt uitgevoerd door jonge professionals, met lokale professor, MSc studenten Environmental Engineering van de Universiteit van Bath, de auteurs van de methodologie van KWR, en met ondersteuning van de UNESCO veld- en hoofdkantoor. Zij zullen de gegevens verzamelen en de 25 indicatoren evalueren.

Opzet van het project

In samenwerking met KWR lanceerde UNESCO in 2019-2020 de eerste fase van het City Blueprint Project in zes Afrikaanse steden: Abuja, Bangui, Harare, Libreville, Windhoek en Yaoundé. Dankzij jonge professionals die deze aanpak lokaal implementeerden, heeft het project de steden geholpen bij het benchmarken en verbeteren van hun waterbeheer. Om deze positieve impact uit te breiden en een netwerk van stad tot stad te creëren tussen alle belanghebbenden van het CBF in Afrika, hebben UNESCO, Bath en KWR besloten om de tweede fase van het City Blueprint Project uit te voeren in vier andere Afrikaanse steden.

Projectverwachtingen en relevantie

Dit nieuwe project zal belangrijke inzichten verschaffen in de sterke en zwakke punten van de stad op het gebied van water, afval en klimaatverandering. De uitkomsten kunnen dienen als basis voor toekomstige beleidsvorming. We verwachten ook dat het netwerk en de synergie die tijdens dit project ontstaan, verdere innovaties zullen stimuleren. Het project biedt jonge professionals de kans hun ervaring en kennis te vergroten, waardoor ze in de toekomst een bijdrage kunnen geven in het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer.

In Afrikaanse landen zijn beperkte gegevens en informatie meestal de eerste en belangrijkste uitdaging voor beleidsvorming en -uitvoering. Dit project vereist juist het beschikbaar maken, het verzamelen en exploiteren van uitgebreide gegevens/informatie over water, afval en klimaatverandering. Dit project kan hiermee het belang van data inzichtelijk maken, en de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens in de toekomst verbeteren. De resultaten zullen inzicht geven hoe we de huidige situatie in het stedelijk waterbeheer kunnen verbeteren en hoe we de belanghebbenden daarbij kunnen betrekken. De drie evaluaties spelen een essentiële rol bij het realiseren van integraal waterbeheer (Integrated Water Resources Management, IWRM).