project

Het Schone Waterexperiment

In dit citizen science onderzoek geinitieerd door Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, AMS Institute en Pavèl van Houtenvan gaan Amsterdamse burgerwetenschappers op onderzoek naar kwaliteit van het Amsterdamse oppervlaktewater. Naast een fijnmaziger meetnet, nieuwe inzichten over de sociaalwetenschappelijke waarde en betekenis van burgerwetenschap, levert dit project antwoorden op van Amsterdammers zélf. Want is het water in de Sloterplas al echt zo schoon door de mosselen en onderwaterplanten? Wat leeft er allemaal in de sloot achter het huis? En is het water in het Vondelpark schoon genoeg om er in te zwemmen?

Aanleiding

De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel schoner geworden. Zeker in de zomer maken de bewoners van de stad hier dan ook volop gebruik van. Het warme weer maar ook hevige regenbuien kunnen er voor zorgen dat het water tijdelijk minder schoon is. Denk bijvoorbeeld aan meer algengroei of riolen die overstromen. Vanaf 5 juli tot en met 8 oktober 2017 gaan 500 Amsterdammers als waterexpert de kwaliteit van het water in de stad onderzoeken.

252045424

Video – 03:02
Het Schone Waterexperiment – Projectvideo WITH ENGLISH SUBS

Waterbox

Vanaf 5 juli tot en met 8 oktober 2017 gaan 500 Amsterdammers als waterexpert de kwaliteit van het water in de stad onderzoeken. Ze doen dit met een speciaal ontworpen Waterbox. Hierin zitten alle instrumenten waarmee de metingen kunnen worden gedaan. Dit kan elke week op dezelfde plek, of telkens weer ergens anders in de stad.

De betekenis van citizen science

Omdat er op veel meer plekken en tijdstippen in de stad tegelijk gemeten wordt én doordat dit door veel waterexperts gebeurt, is het in dit project mogelijk om veel meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water te krijgen. Daarnaast is het voor het eerst in Nederland dat burgerwetenschappers op deze schaal zijn ingezet op het gebied van waterkwaliteit. De rol van KWR binnen dit onderzoek richt zich primair op de sociaalwetenschappelijke kant van het project, en daarmee de burgeronderzoeker zelf. Wat is de achtergrond van de betrokken Amsterdammers? Vanuit welke motivatie doen zij mee? En wat is de betekenis van deelname voor bijvoorbeeld hun betrokkenheid bij het Amsterdamse water?