project

Fiware4Water

Fiware4Water is een driejarig Europees onderzoeks- en innovatieproject, gecoördineerd door het Franse Office International de l’Eau. Het project verbindt de watersector met het ‘smart solution’-platform FIWARE via demonstratieprojecten in de watercyclus. FIWARE maakt het mogelijk verschillende datastromen, zoals waterkwaliteitsgegevens en meteorologische gegevens, bij elkaar te brengen en om te zetten in gestandaardiseerde output. Deze output kan de watersector gebruiken om bijvoorbeeld de bedrijfsvoering te verbeteren, kaarten te maken en AI-systemen te bouwen. KWR doet binnen Fiware4Water samen met Waternet onderzoek in een zuiveringsstraat van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West.

FIWARE

FIWARE is een opensource IT-platform, ontwikkeld in het Public-Private Partnership Program on the Future Internet (FI-PPP) dat de Europese Commissie in 2011 opzette. Sinds de start van het programma groeide FIWARE uit tot een gemeenschap van softwareontwikkelaars, onderzoeks- en innovatieorganisaties, steden, het mkb en startups. Eerder zijn al projecten met FIWARE uitgevoerd in onder andere de gezondheids-, energie- en transportsector. Koppeling van de watersector aan het FIWARE-platform draagt bij aan de toepassing van innovatieve digitale oplossingen. FIWARE maakt het namelijk mogelijk verschillende datastromen, zoals waterkwaliteitsgegevens en meteorologische gegevens, bij elkaar te brengen en om te zetten in gestandaardiseerde output. Op deze manier kunnen applicaties en data afkomstig uit de watersector makkelijker uitgewisseld en benut worden.

Demonstratieproject Waternet en KWR

Binnen Fiware4Water zijn KWR en Waternet samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van datagedreven regelingen in FIWARE. De nieuwe regelingen zijn gericht op optimalisatie van de bedrijfsvoering van afvalwaterzuiveringen om het energieverbruik en de uitstoot van het sterke broeikasgas N2O (lachgas) te verminderen. Dit deel van het project wordt uitgevoerd op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West van Waternet. Op deze zuivering wordt een van de zeven zuiveringsstraten ingericht als onderzoekstraat, waar nieuwe sensoren worden geplaatst om de procesverbeteringen mogelijk te maken. Ook Fiware4Water-demonstratieprojecten in Athene, Cannes en Cranbrook (VK) zullen toepassingen opleveren voor verschillende onderdelen van de watercyclus.

Webinar opname september 2020