project

BINGO

Om op juiste wijze te kunnen anticiperen op de impact van klimaatverandering, heeft de watersector behoefte aan betere klimaatvoorspellingen,op een kleinere schaal. Alleen door informatie op regionale schaal, kan de watersector strategieën voor het beheersen van risico’s ontwikkelen.

Het doel van BINGO is de onzekerheid van klimaatvoorspellingen op lokale en regionale schaal te verminderen en adequate responsstrategieën te ontwikkelen. In BINGO worden de eindgebruikers vanaf de start van het project betrokken bij het vaststellen van specifieke kwetsbaarheden en de behoeften omtrent het toekomstige klimaat.

Lysimeter station op de Veluwe

Lysimeter station op de Veluwe

Door samenwerking beter omgaan met toekomstige klimaatuitdagingen

BINGO ontwikkelt en valideert oplossingen voor toekomstige waterproblemen in Europa, gerelateerd aan klimaatverandering. Er wordt rekening gehouden met variatie in klimaat, watersystemen en effecten (watertekorten, wateroverlast, waterkwaliteit). We doen onderzoek op zeven onderzoekslocaties, waaronder de Veluwe. Op de Veluwe wordt onder geconditioneerde omstandigheden onderzoek gedaan naar de verdamping van verschillende soorten gewassen middels zogenaamde pot experimenten. Verder berekenen we de veranderingen in grondwaterstanden in relatie tot klimaatverandering en veranderingen in vegetatie op de Veluwe.

EJCvsVfUgcg

Belangrijkste resultaten

BINGO werkt aan betere klimaatvoorspellingen, inclusief vertaling naar lokale en regionale schaal. Het project geeft een geïntegreerde analyse van het effect van klimaatveranderingsscenario’s op de watercyclus, en stimuleert actieve betrokkenheid van lokale organisaties en besluitvormers. Het brengt de effecten in beeld van een verhoogd publiek bewustzijn omtrent de effecten van klimaatverandering op overstromingen en droogte, en efficiënter beheer van Europese waterbronnen.

yeRRDj9Db0w

Bericht van EU Commissaris Moedas aan Horizon 2020 klimaatactieproject BINGO

flag yellow low

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.