Nieuws

Serious gaming versterkt de samenwerking binnen assetmanagement

Dankzij een digitaal serious game kunnen asset-owners en assetmanagers hun rollen in het assetmanagement van drinkwaterbedrijven ‘spelen’, wat leidt tot meer onderling begrip en beter onderbouwde beslissingen over zaken die stakeholders en strategische doelen beïnvloeden.

Drinkwaterbedrijven moeten hun assets of bedrijfsmiddelen managen – van bronnen en zuiveringsinstallaties tot infrastructuur. Daarbij opereren de asset-owners op strategisch niveau: zij stellen de systeemvisie op, leggen verantwoording af aan de stakeholders in de maatschappij en stellen de financiële middelen beschikbaar voor meerdere assets. De assetmanagers werken op het tactische niveau: zij maken de concrete plannen voor assetmanagement van specifieke assets en koppelen de resultaten daarvan terug naar de asset-owners. In de praktijk van drinkwaterbedrijven blijkt het vaak moeilijk om asset-owners en assetmanagers effectief met elkaar in verbinding te brengen. Dat is echter wel nodig om ervoor te kunnen zorgen dat zij samen tot optimaal assetmanagement en verantwoorde beslissingen komen. Daarom heeft KWR binnen het BTO de Serious Game Integraal Assetmanagement ontwikkeld.

Meerdere spelrondes met strategische doelen en  verouderende assets

De serious game onderscheidt vijf strategische doelen:

  1. Zorgen voor een betrouwbare drinkwatervoorziening;
  2. Verdroging tegengaan;
  3. De drinkwatervraag verminderen;
  4. De watervoorziening verduurzamen;
  5. Overlast door onderhoudswerkzaamheden beperken.

Dit digitale spel – dat zowel op afstand als met z’n allen in een ruimte kan worden gespeeld onder leiding van een spelleider – laat asset-owners en managers meerdere spelrondes doorlopen. Elke spelronde bestaat uit vier fasen:

  1. De asset-owners stellen prioriteiten binnen de bedrijfsdoelen;
  2. De assetmanagers formuleren daarvoor verschillende actiepakketten;
  3. De asset-owners kiezen welk actiepakket wordt geïmplementeerd;
  4. Implementatie: het spel verwerkt de gemaakte keuzes en geeft aan wat dat oplevert aan goedkeuring van stakeholders (punten erbij) en wat het doet met de bedrijfsvoering (puntenaftrek wanneer er incidenten optreden). Net als in het echt, laat het spel in elke ronde de assets verouderen, waardoor de kans op incidenten toeneemt.

Na meerdere spelrondes volgt indien gewenst een evaluerend gesprek met beide groepen.

Spelervaringen

Deelnemers aan het spel waren overwegend positief en herkenden de leerdoelen: begrip voor de verschillende rollen van assetmanagers en asset-owners en de complexiteit van het afwegen van verschillende strategische doelen met beperkte middelen. Tijdens de spelsessies is geëxperimenteerd met de mate waarin communicatie tussen asset-owners en managers werd toegestaan in de verschillende rondes. Meer communicatie blijkt beter te werken, zo begrijpen beide groepen beter elkaars bedoelingen en afwegingen en daarmee wordt ook het verschil in de beschikbaarheid van informatie overbrugd.

Meer weten over de Serious Game Integraal Assetmanagement? Lees dan de handleiding van het spel op Strategische besluitvorming, verkenning serious games (sharepoint.com).

delen