project

GRROW – Generational and Radical Rethinking of the Watersector

Het GRROW-project krijgt een vervolg: het GRROW-lab! Wil jij meedoen als deelnemer, schrijf je nu in via deze link. of ga direct naar de GRROW-lab projectpagina!

Hoe moet de watersector eruitzien in 2070? In welk opzicht moet de sector zichzelf radicaal heruitvinden en wat willen we juist behouden? Die vraag wil KWR binnen dit verkennende Bedrijfstakonderzoek (BTO) tackelen met de mensen die in 2070 nog steeds een actieve rol kunnen spelen in de Nederlandse en Vlaamse watersector: waterprofessionals en -onderzoekers jonger dan 35 jaar.

Ondanks dat de drinkwatervoorziening in Nederland beschouwd kan worden als zeer betrouwbaar en veilig, is er een groeiend besef van uitdagingen rondom bijvoorbeeld klimaatverandering en verstedelijking. Om op de lange termijn te kunnen blijven voorzien in drinkwater, zijn drinkwaterbedrijven gedwongen hun huidige praktijken te heroverwegen. Het heroverwegen en aanpassen van complexe systemen zoals drinkwaterinfrastructuur is echter een uitdaging, zowel op technisch als institutioneel niveau. Zo zijn de kosten van de infrastructuur vaak verankerd in de toekomst en zijn deze structuren ontworpen om decennialang te behouden en bestendigen. Hierdoor is het fundamenteel heroverwegen van de systeeminrichting vaak zowel bestuurlijk als technisch lastig.

 

878249070

Video – 02:32
GRROW Generational Radical Rethinking of the Watersector

Jonge drinkwaterprofessionals

Om te kunnen heroverwegen en met een frisse blik naar de toekomst te kunnen kijken, richt het verkennende Bedrijfstakonderzoek GRROW zich op de jongeren in de drinkwatersector. Samen met jonge onderzoekers en drinkwaterprofessionals (< 35 jaar) gaan we proberen te ontcijferen op welke uitgangspunten of paradigma’s de huidige stedelijke drinkwaterketen is gebaseerd. Door deze uitgangspunten gezamenlijk te heroverwegen en te waarderen kunnen we bepalen welke elementen we willen koesteren en behouden en welke herijkt moeten worden in de toekomst. Met deze aanpak hopen we jongeren niet alleen te verbinden met elkaar, maar ook met de toekomst van de sector.

Methodiek, toekomstbeelden en netwerk

In deze verkennende studie streven we naar drie doelen:

  1. Het ontwikkelen van een methodiek om met professionals in de drinkwatersector die uit verschillende generaties en functies komen samen te onderzoeken welke aannames en paradigma’s ons handelen momenteel bepalen. Een belangrijk onderdeel van deze methodiek is een intergenerationele dialoog waarin jonge waterprofessionals zelf met ervaren collega’s in gesprek gaan over (de toekomst van) de sector.
  2. Het opstellen van verschillende toekomstbeelden voor de stedelijke waterketen in 2070. Op basis van de radicale heroverweging kunnen uitgangspunten worden gekozen voor mogelijke toekomsten van de sector.
  3. Het opzetten van een netwerk met jonge drinkwaterprofessionals waarin zij de kans krijgen met elkaar in gesprek te gaan en ook te agenderen welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de toekomst van de sector. Binnen dit project wordt verkend of het mogelijk is het opgezette netwerk voort te zetten na afronding van dit project.

Download hieronder de visualisaties van de GRROW toekomstbeelden

  1. Collectieve keten
  2. Water op maat
  3. Lozers zijn losers