Agenda

Agenda

Webinarserie door het Bedrijfstakonderzoek (BTO) en Watershare

Webinarserie: Sharing International Experiences on Water Supply

Evenement details

Klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en de toename van economische activiteiten zorgen voor een toenemende watervraag. Innovatieve en passende oplossingen zijn nodig om goed om te kunnen gaan met de druk op de watervoorraden. Samenwerking en een interdisciplinaire aanpak van waterbeheer in de totale waterketen is noodzakelijk om innovatie te stimuleren en nieuwe technologie en geïntegreerde oplossingen te vinden, zowel als het gaat om processen als om strategieën en beleid.

In feite is het een gedeelde verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden voor de druk op watervoorraden. Het is waardevol om kennis, expertise en ervaringen van andere partijen die in het watersysteem actief zijn te delen, om zo te leren van elkaar en te werken aan een duurzamer, productiever en efficiënter waterbeheer voor de toekomst.

Volg de webinar serie ‘Sharing International Experiences on Water Supply’ en deel en bediscussieer nieuwe perspectieven en inzichten op waterbeheer. Sprekers zijn nationale en internationale waterexperts. De serie is georganiseerd vanuit het Bedrijfstakonderzoek (BTO) en Watershare.

Webinar #1 Water reuse and alternative sources

18 November 2021 – 13.00-14.00

De groeiende watervraag zet de watervoorraden onder druk, waardoor waterschaarste toeneemt. Dat watergebruikers uit alle sectoren meer behoefte aan (drink)water hebben, heeft tot gevolg dat de leveranciers van water zoeken naar alternatieve waterbronnen en waterhergebruiktechnieken om nu en in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen.

In dit webinar zullen Clive Lipchin (directeur van het Centrum voor Grensoverschrijdend Waterbeheer van het Arava Instituut voor Milieustudies) en dr. Louise Vanysacker (R&D manager bij De Watergroep) hun ervaringen in respectievelijk Israël en België delen.

Data webinars en aanmeldlinks