Agenda

Agenda

Seminar Financing Water Solutions

Evenement details

Om de doelstelling van een circulaire economie te halen, kunnen we investeringen vanuit een publiek perspectief niet langer uitstellen. We zullen moeten blijven investeren in kennisintensieve oplossingen. Specifiek investeren in het duurzaam omgaan met water, energie en grondstoffen. De daartoe benodigde financiële middelen moeten op een voor de burger inzichtelijke wijze worden opgebracht en aangewend.

Allied Waters is opgericht om in samenwerking met de publieke sector, het bedrijfsleven en de kenniswereld een duurzame samenleving dichterbij te brengen. Doel is duurzame oplossingen (game changers) snel en breed ingang te doen vinden met het oog op een circulaire economie. Op het gebied van het duurzaam waterbeheer hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen (Arcadis, KWR Watercycle Research Institute, Deltares en de Stichting Waterbuffer). Nu is de concrete vraag hoe we het masterplan gaan financieren en implementeren. Daarbij zijn de aard en wijze van de financiering belangrijk. Het seminar Financing Water Solutions gaat op die financieringsvraag in. Daartoe hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd en met hen de Allied Waters casus COASTAR doorgenomen.

Het seminar bestaat uit twee delen: we lichten het COASTAR programma vanuit een aantal perspectieven toe. En we spreken heel concreet over de wijze van financiering en de mogelijkheden daartoe.

Het seminar is alleen op uitnodiging te bezoeken.