Tag-pagina

Droogte

Veranderingen in klimaat leiden in Nederland tot een toename in droogte, waardoor de waterbeschikbaarheid voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie onder druk komt te staan. Om watertekorten te voorkomen, is er een robuuste zoetwatervoorziening voor alle functies nodig. Binnen KWR kijken we naar de inrichting van de zoetwatervoorziening, maar ook naar specifieke maatregelen voor adaptatie, de doorwerking van droogte in de onverzadigde zone, gewas/vegetatie en het ondiepe en diepe grondwater, en de effecten van droogte op het gehele watersysteem.