• FAQ

Welke toekomstige studies zijn gepland met betrekking tot COVID-19 in afvalwater- en rioolsystemen?

We willen ook andere aspecten bestuderen, zoals de dichtheden waarbij virusdeeltjes bij bepaalde temperaturen en verblijftijden actief blijven in het rioolwater. Hoewel studies met verwante virussen eerder hebben aangetoond dat deze virussen snel inactief worden, is hiervoor een vergelijkbare bevestiging met SARS-CoV-2 nodig.

delen