Nieuws

KWR en gemeentebestuur Guadalajara ondertekenden intentieverklaring

Voor verbetering van de watervoorziening en de gemeentelijke infrastructuur

Momenteel ondersteunt  KWR de gemeente van Guadalaraja met administratieve en regelgevende acties bij de uitvoering van het programma voor de sanering en verbeteringen van de gemeentelijke infrastructuur. Het project richt zich op de renovatie en modernisering van de diensteninfrastructuur, en levert aanzienlijke voordelen voor de stad en haar inwoners.

De intentieverklaring heeft tot doe investeringsvoorwaarden te bevorderen voor de aanleg van ondergrondse diensteninfrastructuur in de gemeente. Het gebruik van de infrastructuur zal voor de stad inkomsten genereren van openbare en particuliere bedrijven, zoals het wateragentschap (SIAPA), CFE, gasbedrijven en telecommunicatiediensten.

De volgende partijen hebben de intentieverklaring ondertekend:

  • Mtro Regidor Luis Cisneros Quirarte Presidente de la comisión Edilicia de Obras públicas, Planeación Para el desarrollo Urbano y Movilidad, Ayuntamiento de Guadalajara
  • Lic . Raul Mejorada Gonzalez, Directeur-generaal van Hídrica 21
  • (Kees) Roest, PhD BSc Project Manager, KWR Water Research lnstitute

Het project zal de volgende voordelen opleveren voor de gemeente Guadalajara:

  • Verhoging van de levensstandaard van de burgers: dankzij een betere infrastructuur zullen de burgers te maken krijgen met een betrouwbaardere levering van water, aardgas, elektriciteit en telecommunicatie (vooral aan de meest achtergestelde gezinnen).
  • Verhoging van de inkomsten van de gemeente en versterking van haar financiën.
  • Stimulering van investeringen en werkgelegenheid in de gemeente.
  • Bevordering van het toerisme dankzij verbetering van de stadsvoorzieningen.
  • Vermindering van het risico van ziekten als gevolg van een slechte waterkwaliteit en van sterfgevallen als gevolg van elektrocutie, gasvergiftiging of explosies.
  • Vermindering van de productie van broeikasgassen in de gemeente en bijdragen aan een positieve ecologische voetafdruk.
delen