Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit de volgende leden:

ir._Pier_Nabuurs Pier Nabuurs
Voorzitter Raad van Commissarissen, lid Governancecommissie 
Pier Nabuurs (M, 1949, NL) was tot 2011 CEO van KEMA. Hij was eveneens interim-voorzitter van de topsector Energie. De heer Nabuurs is benoemd per 1 juli 2014 en is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Relevante nevenfuncties:

 • Onafhankelijk adviseur en eigenaar van IIW (Independent Industry Watching)
 • Voorzitter benchmark Commissie Borssele
 • Voorzitter Bestuur STAK Curfs Logistics
drs._Erika_Marseille Erika Marseille
Lid, voorzitter Auditcommissie 
Erika Marseille (V, 1967, NL) is onafhankelijk adviseur jaarrekeningvraagstukken en heeft eerder diverse financiële functies in het bedrijfsleven vervuld. Mevrouw Marseille is benoemd per 1 juli 2014 en is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid kascommissie Transparency International Nederland
 • Lid bestuur Vereniging voor Jaarrekeningenrecht
 • Lid bestuur Penal Reform International
 • Diverse benoemingen als onderzoeker of commissaris (door Ondernemingskamer benoemd)
 • Lid Raad van Toezicht Het Schild (woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden)
 • Lid Raad van Advies van Wing Landschapsarchitecten
Arjen van Tunen
Lid, lid Auditcommissie
Arjen van Tunen (M, 1958, NL) is CEO van Keygene N.V..  De heer Van Tunen is per 1 juli 2020 benoemd tot 1 juli 2024.
Relevante nevenfuncties:

 • Lid bestuur EuropaBio
 • Lid bestuur FoodValley
Lambert Verheijen
Lid, voorzitter Governancecommissie
Lambert Verheijen (M, 1954, NL) is dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en als zodanig voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De heer Verheijen is per 1 juli 2019 benoemd tot 1 juli 2023.
Relevante nevenfunctie:

 • Lid bestuur Brabantse Waterschapsbond (NBWB) (tot 1 mei 2021)
 • Lid RvC Koninklijke Smals N.V.
 • Lid Q-team ‘Brainport Smart district’ (per 1 maart 2021)

Downloads

Reglement Raad van Commissarissen 2020
Rooster van aftreden per 1 juli 2020
Reglement Governancecommissie KWH 2020
Reglement Auditcommissie KWH 2020.
Profielschets Raad van Commissarissen 2020

KWR in cijfers

 • 178
  Medewerkers
 • 66
  112
  Man/Vrouw
 • 199
  Publicaties
 • 3272
  Citaties