• FAQ

Wat kunnen we opmaken uit de literatuur over de aanwezigheid van SARS-CoV-2 in ontlasting, en hieruit volgende besmetting via de fecaal-orale route en aërosolen?

Rioolwater is nog niet beschreven als transmissieroute en het risico wordt als zeer laag ingeschat. De virusconcentraties in rioolwater en uit rioolwater gegenereerde aerosolen zijn waarschijnlijk veel lager dan wat een geïnfecteerde patiënt uitademt. Voorbeelden van eerder werk: 1. Inwoners van afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) zijn onderzocht op infecties door wateroverdraagbare virussen. Hieruit bleek niet dat door water overgedragen virale ziekten vaker voorkwamen. 2. De strikte quarantaine in Aziatische steden heeft gewerkt, terwijl riolering en zuivering niet “in quarantaine” zijn geplaatst. Dus geen aanwijzing dat rwzi’s of aerosolen een rol spelen.

delen